Borettslag, sameier og næringsbygg

De fleste borettslag har før eller senere behov for vedlikehold og oppgraderinger, det være seg fasaderehabilitering, balkonger, tekniske installasjoner eller nye bad. Et vesentlig forhold i forbindelse med byggfornyelse er muligheten for å redusere driftskostnader knyttet til fremtidig vedlikehold og energibruk. Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger kan være en betydelig kostnad for et borettslag. Det er derfor viktig å identifisere tilstand, årsak og krav til utbedring eller oppgradering.

Vi bistår borettslag, sameier og eiendomsbesittere gjennom alle fasene i et prosjekt, fra kartlegging av problemstillingen, utarbeidelse av forprosjekter, informasjonsmøter, økonomistyring, beslutningsfaser, avklaring i forhold til offentlige myndigheter, anbud, kontrakter og gjennomføring med kvalitetssikring. For mindre tiltak kan vi ta hånd om hele prosjektet i egen regi om kunden ønsker dette, og for større oppdrag utarbeider vi tilbudsdokumenter og avholder tilbudskonkurranse for entreprenører.

Fasaderehabilitering
Mange fasadeprosjekter starter med at beboerne klager over slitne fasader, dårlig inneklima, trekk og utdaterte vinduer og balkongdører. For mange prosjekter er det naturlig også å se på takkonstruksjonen. PX Solutions AS har lang erfaring med alle typer fasader og fasadematerialer inkludert betong, mur og puss, puss-systemer og platekledninger. Vi utfører tilstandsanalyser og prosjekterer løsninger som dekker ulike grader av vedlikehold og oppgraderinger.

Balkonger og innglassing
Mange av dagens borettslag ble oppført i en tid da balkonger var nedprioritert. Et populært tiltak er å utvide balkongene og montere innglassing. Dette gir beboerne en vesentlig økt komfort og gir samtidig leilighetene økt verdi. Balkongprosjekter bør vurderes i sammen med fasadeprosjekter.

Fellesarealer
Mange borettslag sitter med store fellesarealer som ikke har vært oppgradert siden bygget ble oppført. Vi har flere eksempler på at man har kunnet oppgradere og utnytte fellesarealene på en bedre måte. I noen tilfeller har man også fått plass til flere nye leiligheter og samtidig kunnet gi bedre fellestjenester som vaskerier, møterom, hobbyrom etc. uten at dette koster borettslaget noe grunnet inntekter fra de nye leilighetene.

Parkeringsanlegg og uteområder
De fleste parkeringsanlegg er bygget i betong. Over tid drar biler inn veisalt som trekker inn i konstruksjonen. Dette resulterer i et aggressivt miljø som forårsaker korrosjon og avskalling. Tiltak må da gjennomføres i form av betongrehabilitering, katodisk beskyttelse eller i verste fall at hele eller deler av en konstruksjon må skiftes ut. Ta kontakt med oss før skadene har blitt for store. Vi bistår også med vedlikehold og oppgradering av uteområder (gangveier, parkanlegg, belysning etc.) om kunden ønsker dette.

 

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.