ENØK

På grunn av mistanker om global oppvarming på grunn av menneskelig overforbruk og utslipp har det vært mye fokus på energiøkonomisering (ENØK) de siste årene. Siden bygningssektoren står for ca 40% av strømforbruket og 50% av den totale energibruken i Norge har myndighetene lagt sterke føringer for å få redusert energibruken til denne sektoren.

Med kompetanse på energikilder, energianalyser, bygningsfysikk, tekniske anlegg og løsninger for optimal drift kan vi tilby rasjonelle og kostnadseffektive løsninger for nybygg og byggfornyelse. Våre kunder oppnår kostnadsreduksjoner og muligheten til å redusere sin miljøbelastning. I tillegg vil lavere fyringsutgifter bidra til å dekke mye av kostnadene ifm. rehabilitering og oppgradering. 

 

Energimerking

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. For energimerking av yrkesbygg kreves det ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygnings teknikk og energifag og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg. Vi hjelper gjerne med å utføre energiattester for deres næringssbygg.

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.