Prosjektadministrasjon

Våre kunder er i hovedsak byggherren selv som ønsker bistand fra et profesjonelt ingeniørfirma, for å definere omfanget og kjøre prosjektene for dem. Dette er i stor grad sameier og borettslag, samt eiendomsbesittere og -forvaltere.
 

Virksomheten i PX Solutions AS er i stor grad rettet mot prosjektledelse og prosjektadministrasjon ifm nybygging og rehabilitering av: 

  • næringsbygg
  • boligblokker for for sameier og borettslag
  • samt garasjeanlegg 
Vi utfører tilstandsanalyser, lager tiltaksbeskrivelser, kostnadsestimater, underlag for finansiering, tegninger, tilbudsbeskrivelser og anbudsunderlag, statiske beregninger og dimensjonering, brannprosjektering (tkl.2) og energiberegninger, lager FDV-dokumentasjon og branntegninger og utfører byggesøknader. Vi arbeider i tillegg en del med uavhengig kontroll, hvor vi også kan utføre termografering og trykkprøving/tetthetskontroll av leiligheter.
 
Vi har et bredt kunnskapsnivå innen flere fagområder, og har lang erfaring fra prosjektarbeid hvor det stilles strenge krav til orden og dokumentasjon, samarbeid og koordinering.
 
PX Solutions AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2, og utfører oppdragene etter gjeldende norske standarder (f.eks NS8402)

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.