Prosjekt- og byggeledelse

Som prosjektledere tar vi ansvar for å utvikle prosjektet fra begynnelse til slutt i tråd med kundens retningslinjer og intensjoner. Våre prosjektledere har lang erfaring med å lede prosjekter av alle størrelser og å være byggherrens representant mot myndigheter, planleggere og entreprenører.

Prosjekt- og byggeledelse handler først og fremst om prosesstyring, kostnadsstyring, styring av tid samt å sørge for at arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige forhold i prosjektet gjennomføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Prosjektlederen sørger også for at alle funksjoner som byggherren er ansvarlig for, eller der det forventes et byggherreengasjement, blir identifisert og ivaretatt på en forsvarlig måte.

Prosjektleder bygger opp prosjektorganisasjonen i henhold til prosjektets behov med fokus på rasjonelle, funksjonelle og helhetlige løsninger. Prosjektlederen er selve motoren i prosjektet med ansvar for å motivere sine medarbeidere og sørge for effektiv kommunikasjon og informasjonsspredning i prosjektet og å fremme samarbeid på tvers av fagdisiplinene.

Prosjektlederen sørger også for at det endelige produkt stemmer overens med kravspesifikasjonene og at alle kontrakter avsluttes i henhold til bestemmelsene, slik at resultatet lar seg forvaltes, driftes og vedlikeholdes etter forutsetningene. Våre oppdrag omfatter ledelse av alle typer prosjekter innenfor bygg- og eiendomssektoren.

 

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.