Jan Verbovsky

 

Telefon: 45058858
e-post: jve@px.no

 

Bakgrunn:

Jan (født 1983) ble ansatt i PX Solutions AS i april 2011.

Han har arbeidet som bygningsingeniør siden 2009, med kompetanse innen byggeteknikk.

 

Utdanning:

1993 – 2001          St.Nicolas gymnas, Prešov – Slovakia

2001 – 2005         Slovakias Tekniske Universitet i Bratislava (STU), Byggeteknikk og arkitektur (BC.)

                                   Generell oversikt over bygningproblematikk - arkitektur, statikk, bygningfysikk, VVS.

2005 – 2009         Slovakias Tekniske Universitet i Bratislava (STU), Byggeteknikk (Siv.ing.)

                                   Studium fokusert på statikk av bygninger.

                                   Master-oppgave på Institutt for stål, – og trekonstruksjoner.

Kompetanse:

Prosjekt administrasjon, tekniske løsninger og rådgiving.

Tekniske beskrivelser i henhold til NS 3420.

Statiske beregninger i henhold til NS-EN standarder (Eurokoder).

Tegningdokumentasjon med bruk av CAD/BIM software.

Oppmåling og opptegning av eksisterende bygg.

 

Språk:

Slovakisk, Tsjekkisk, Norsk, Engelsk.

 

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.