William Kornmo

Tittel: Daglig leder (CEO) for PX® Solutions AS

E-post: wk@px.no

Telefon: +47 908 35 879

Stillinger og verv
William Kornmo (født 1952) ble utnevnt til styrets leder i PX® Solutions AS i september 2007.
Kornmo utfører prosjekt- og byggeledelse, samt byggteknisk rådgiving.

Bakgrunn
Før William Kornmo kom til PX® Solutions i 2007 hadde han fra tidlig på 1970-tallet jobbet i ca 15 år i entreprenørfirmaet Ole K. Karlsen AS som prosjektleder innen bygg og anlegg, og senere i ca 6 år som fabrikksjef i Drammen Stål AS (mekanisk verksted) som foruten stålkonstruksjoner til byggebransjen leverte stålstrukturer og produkter til blant annet offshoreindustrien, skipsfart og vannkraft. Fra 1987 til 1993 var Kornmo teknisk sjef i Lysaker & Thorrud AS, Mjøndalen som hovedsakelig leverer stålkonstruksjoner til byggebransjen og vannkraft. I 1993 ble Kornmo ansatt som innkjøpssjef i Paul Monroe Engineering AS (amerikansk selskap som i dag er en del av som Aker Solutions avdeling Horten, som prosjekterer og produserer avansert utstyr for hiv-kompensering for borerigger). Fra ca 1995 til 2004 jobber Kornmo periodevis som innleid for produksjonsoppfølging og kontroll av underleverandører for ovennevnte selskap. I forbindelse med at Kornmo i over 20 år har hatt sentrale oppgaver innen oppfølging, kontroll og dokumentasjon av til dels avanserte offshoreleveranser, har han også i disse årene i tillegg til teknologi også fått inngående kunnskap om kvalitetssikring og logistikk.

I perioden fra 1995 fram til i dag har Kornmo også jobbet mye med tekniske tilstandsanalyser av næringsbygg av alle slag over hele landet. Etter at Kornmo ble en del av PX Solutions AS i 2007 har han vært engasjert i større og mindre prosjekter som prosjektleder og rådgiver for byggherrer og forvaltere. Med nærmere 40 års erfaring med fokus på prosjektledelse, kvalitet og logistikk fra byggebransje og offshoreindustrien, har Kornmo opparbeidet seg nyttig kunnskap som PX® Solutions AS i dag har god nytte av.

Utdanning
Bygningsingeniør fra NKIs Ingeniørhøyskole – bygningsingeniørfag. Bedriftsøkonom fra BI. Tilleggsutdannelse fra NTH innen kvalitetssikring og kontroll.

Sammendrag
Kornmo har gjennom sitt virke som bygningsingeniør utviklet solid ledererfaring og bygningsteknisk kompetanse som byggeleder, prosjektleder, plansjef, fabrikksjef, teknisk sjef, kvalitetssjef, innkjøpssjef og daglig leder. Sammen med ulik grad av lederansvar har Kornmo gjennom en lang yrkeskarriere på nærmere 40 år utøvd sitt fag til små og store prosjekter og i nært samarbeid med gode medarbeidere.

 

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.