Fjordbyen - Gilhusbukta Sjøbunn

 

PX SOLUTIONS AS fikk prosjektlederansvaret i første fase av « FJORDBYEN»

PX Solutions AS ved William Kornmo er tildelt den første kontrakten som prosjektleder for «Fjordbyen» i Lier og skal i første omgang ha ansvaret for miljøopprydding og utfylling av Gilhusbukta. I skarp konkurranse med flere andre, godt kvalifiserte og vesentlig større konkurrenter, ble tilslutt PX Solutions AS valgt. PX Solutions AS var også for noen år siden prosjektleder for miljøoppryddingen på NCC/Nodest tomta på Gilhus som var en av Norges mest forurensede eiendommer. Den gangen var Gjelsten-selskapet Gilhus Invest AS oppdragsgiver.

I dette prosjektet er Gilhusbukta Sjøgrunn AS den formelle oppdragsgiver på vegne av Gilhus Eiendom AS, Eidos Eiendomsutvikling AS og Drammen kommune.

Dette er starten på utviklingen av «Fjordbyen» i Lier som de kommende årene skal utvikle seg til et av de største landbaserte utviklingsprosjektene i Norge gjennom tidene. Ca 1,4 millioner m2 BTA skal bygges for rundt 60 milliarder, pluss nytt sykehus til rundt 10 milliarder og jernbane, veier og annen infrastruktur. I tillegg blir det etablert nye attraktive uteområder som igjen gir befolkningen adkomst til Drammensfjorden.

Det totale anleggsområdet blir ca 2km langt og 500m bredt. Mye av utbyggingen skal skje på arealer som i dag ligger under vann. Deler av sjøbunnen og landområdene er i dag forurenset og miljøopprydding må gjennomføres.

 

Om noen år vil «Gilhusbukta» kanskje se slik ut

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.