Tveita BRL

  Byggeledelse ved fasaderehabilitering

Sted: Oslo, Tveita
Byggherre: Tveita borettslag
Ferdigstillelse: 2011
Prosjektleder: William Kornmo

Om prosjektet
På generalforsamlingen i 2007 vedtok Tveita borettslag å iverksette et av landets største vedlikeholdsprogram noensinne for et borettslag med et samlet budsjett på nærmere. NOK 300 mill. For å bistå i gjennomføringen besluttet Tveita borettslag samme år å engasjere PX Gruppen AS (nå PX Solutions AS) som prosjekt- og byggeledere for fasaderehabiliteringsprosjektet. Delprosjektet med tilleggsarbeider et budsjett på nærmere NOK 200 mill. omfattet bl.a. utvendig rehabilitering av betongkonstruksjoner, vanntett belegg på balkongene, etterisolering og utskifting av nærmere 10 000 vinduer og balkongdører. Prosjektet ble fullført innenfor rammen for godkjent budsjett og de tidsrammene som var satt.

Under og etter selve fasaderehabiliteringsprosjektet har Tveita BRL tildelt PX Solutions AS flere prosjekterings- og byggelederoppdrag.  Vi har bl.a modellert hele bygningsmassen er i 3D (nærmere 80 000m2) og utarbeidet branntegninger. Videre har PX Solutions AS har ansvar ifm betongrehabilitering og overflatebehandling av garasjeanlegget for næremere 1000 biler. I 2012 startet prosjekteringen ifm totalrehabilitering og utvidelse av Vassenga Barnehage som drives av Oslo kommune og ligger i næringsdelen til Tveita BRL.

Tveita borettslag er et av Norges største borettslag med samlet utleieareal på 49 000 m2 bestående av 819 leiligheter, barnehage og næringslokaler. Borettslaget består av tre 14 etasjers blokker med 273 leiligheter i hver blokk. Tveita borettslag ligger på Tveita i Oslo med adresse Nåkkves vei 1, 3, 5, 7, 9 og 11. Borettslaget eier egen tomt på 34 950 m2 med gårds- og bruksnummer 140/36.

Kontrakten for det som sannsynligvis er et av landets største fasaderehabiliteringsoppdrag noensinne ble tildelt Thorendahl AS og DVS Entreprenør AS som sidestilte entrepriser. Rehabiliteringsarbeidet startet i begynnelsen av 2008 og ble ferdigstilt våren 2011.

Thorendahl AS skal rehabilitere betong på alle balkonger, samt etterisolere og mure om teglvegger inne på en del av balkongene. I tillegg er de også ansvarlig for riggen. Dette inkluderer stillaser, person/vareheiser og brakkerigg som blir leid gjennom Oslo Stillasutleie AS. DVS Entreprenør AS skal bytte alle vinduer og dører i fasadene, etterisolere alle trevegger inne på balkongene og montere nye rekkverk.

Prosjektets art og omfang
Bygningsmassen ble oppført i perioden februar 1967 til februar 1969. Bygningen er oppført i betong isolert med 10 cm mineralullplater og med vindtetting av asbestholdig materiale. Deler av fasaden er kledd med trekledning og tegl. Fasadene er kledd med trekledning og tegl. Alle balkonger omkranses av balkongbrystninger i betong.

De prosjekterte tiltakene er hovedsakelig minimumsløsninger med en forventet levetid på 20 – 30 år, der sikringstiltak vektlegges, mens levetid, vedlikehold og estetikk nedprioriteres:

  • Balkongdører og vinduer: Individuell utskifting av balkongdører, vinduer på balkonger og øvrige vinduer.
  • Trekledning og isolasjon: Fjerne gammel trekledning, utskifting av isolasjon, tilleggsisolering 5 cm og ny trekledning samme sted.
  • Asbestsanering: Asbestsanering av gammel vindsperre.
  • Balkongbrystninger: Brystninger med store skader skiftes ut, de med mindre skader repareres, deretter monteres en innkapsling av brystningstopp (kompisitt) for beskyttelse mot nedfall fra fremtidige avskallinger innenfor tiltakets forventede levetid. Brystningstoppen skal ikke avvike vesentlig i utseende fra dagens brystningstopp hva geometri og overflate angår og må gi en opplevelse av at systemet er solid utført.
  • Balkongrekkverk (håndløper): Eksisterende rekkverk fjernes og nytt rekkverk monteres iht. tegninger og beskrivelse.
  • Balkongdekker og utvendige gangbaner: Det legges membran på oversider, sprekker og synlige skader utbedres, underside males.
  • Utstikkende skillevegger, brystninger og underkant balkonger: Overflater males, synlige skader utbedres.
  • Diverse arbeider: Montering av veggmonterte stikkontakter, nye veggventiler samt demontering og remontering av elektrisk utstyr inklusiv fremlegging. Maling på underside av utvendige rømningstrapper fjernes.

 

Ca 2 km med stillas var oppe til en hver tid under gjennomføringen av prosjektet

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.