VI ER ET INGENIØRFIRMA

med lang erfaring innen prosjektering, rådgiving og prosjekt- og byggeledelse

Sammen med våre samarbeidspartnere legger vi grunnlaget for å skape et trygt og godt bomiljø tilpasset dagens krav

UTVALGTE PROSJEKTER

Gilhusbukta sjøgrunn

Vi har prosjektlederansvaret for første fase av "Fjordbyen"

PX Solutions AS ved William Kornmo er tildelt den første kontrakten som prosjektleder for «Fjordbyen» i Lier og skal i første omgang ha ansvaret for miljøopprydding og utfylling av Gilhusbukta. I skarp konkurranse med flere andre, godt kvalifiserte og vesentlig større konkurrenter, ble tilslutt PX Solutions AS valgt. PX Solutions AS var også for noen år siden prosjektleder for miljøoppryddingen på NCC/Nodest tomta på Gilhus som var en av Norges mest forurensede eiendommer. Den gangen var Gjelsten-selskapet Gilhus Invest AS oppdragsgiver.

I dette prosjektet er Gilhusbukta Sjøgrunn AS den formelle oppdragsgiver på vegne av Gilhus Eiendom AS, Eidos Eiendomsutvikling AS og Drammen kommune.

Dette er starten på utviklingen av «Fjordbyen» i Lier som de kommende årene skal utvikle seg til et av de største landbaserte utviklingsprosjektene i Norge gjennom tidene. Ca 1,4 millioner m2 BTA skal bygges for rundt 60 milliarder, pluss nytt sykehus til rundt 10 milliarder og jernbane, veier og annen infrastruktur. I tillegg blir det etablert nye attraktive uteområder som igjen gir befolkningen adkomst til Drammensfjorden.

Det totale anleggsområdet blir ca 2km langt og 500m bredt. Mye av utbyggingen skal skje på arealer som i dag ligger under vann. Deler av sjøbunnen og landområdene er i dag forurenset og miljøopprydding må gjennomføres.


Les mer: https://www.px.no/referanser/fjordbyen-gilhusbukta-sjobunn

Skrubbodden Kragerø

Utvikling av nytt område etter utfylling i sjø.

5 hus. 43 leiligheter. Utsikt. Bryggekant. Parkering. Småbåthavn. Sol.

Det viktigste er nærheten til vannet. De fem byggene blir liggende på "sjøhus-maner" med gavlene mot bryggene for å sikre lys og luft mellom husene, og god utsikt, lys og romfølelse for leilighetene. Leilighetene ligger syd/sydvestvendt med sol fra morgen til kveld.

Her vil du se, høre og lukte sjøen året rundt. Du vil kjenne variasjonene i vind og vær, du vil følge bølger og tidevann, og sette sjøbein på terrassen når sydvesten braker inn fra havet. Når mørket faller på, kan du skimte lyskjeglen fra Jomfruland fyr sveipe over himmelen. Og du vil se det glitre i bassenget, eller pollen, nede på brygga. Kanskje er det nettopp dette som blir favorittplassen på de stille sydenlignende kveldene som selv den norske sommeren kan by på når den er i humør til det.

Svelvigen Brygge

Der sørlandsidyllen starter!

PX Solutions AS er prosjektleder for prosjekterings- og gjennomføringsfasen av Svelvigen Bryggge.

Her skal det bygges 91 bryggelieligheter og 13 småhus helt i vannkanten. Det skal også anlegges kyststi, ny småbåthavn og Skipperhuset og Skipperbua skal settes i stand for å brukes som velferdsbygninger.

Rett på bryggekanten kommer en helt ny "bydel" i Svelvik.

Byggetrinn 1 omfatter to frittliggende bygg med tilsammen 33 leiligheter.

Prosjektet har en ramme på 400-500 millioner kroner.  

Tveita BRL

Byggeledelese ved fasaderehabilitering

I 2007 ble PX Solutions AS (tidligere PX Gruppen AS) tildelet ansvaret med prosjekt- og byggeledelser for fasaderehabiliteringsprosjektet med en samlet budsjettramme på nærmere 200 millioner kroner.

Dette var en del av et større vedlikeholdsprogram på til sammen 300 millioner kroner. Delprosjektet omfattet bl.a. utvendig rehabilitering av betongkonstruksjoner, vanntett belegg på balkongene, etterisolering og utskifting av nærmere 10 000 vinduer og balkongdører. Prosjektet ble fullført innenfor rammen for godkjent budsjett og de tidsrammene som var satt.  

Tillegg etter det opprinnelige prosjektet

Under og etter selve fasaderehabiliteringsprosjektet har Tveita BRL tildelt PX Solutions AS flere prosjekterings- og byggelederoppdrag. Vi har bl.a modellert hele bygningsmassen er i 3D (nærmere 80 000m2) og utarbeidet branntegninger. Videre har vi hatt ansvar ifm betongrehabilitering og overflatebehandling av garasjeanlegget for næremere 1000 biler. 

I 2012 startet prosjekteringen ifm totalrehabilitering og utvidelse av Vassenga Barnehage som drives av Oslo kommune og ligger i næringsdelen til Tveita BRL.

VÅR TILNÆRMING

Vårt arbeid preges av sans for detalj.

Fra skisse til ferdig bygg.

SENTRAL GODKJENNING

Vi er godkjent for ansvarsrett fra Direktoratet for Byggkvalitet

LA OSS SKAPE ET MILJØ TILPASSET DINE BEHOV