VÅRE PROSJEKTER

Vi har har utført oppdrag for 300-400 forskjellige oppdragsgivere, og mange av disse har vi hatt flere prosjekter for. Av disse er det 70-80 forskjellige borettslag og sameier, hvor vi har hatt prosjekt- og byggeledelse i forbindelse med rehabilitering.

Her er et lite utvalg referanser i tillegg til de vi har på forsiden vår:

Eureka Sørumsand

Ny teststasjon for store pumper

Tekst hentet fra Eureka's hjemmeside:

Building and facilities for Assembling and Testing

Sørumsand is the main assembly & test facility for CAPEX projects located in between Oslo and the airport. It consist of 8 000 m2 workshop & assembly area, 1000 m2 warehouse and 1000m2 test bed. The work shop is equipped with balancing machine, lathe and cranes with SWL up to 150 tons. The test bed is a state of the art indoor test station in compliance to ISO 9906. It is equipped with load bank, frequency converter, transformers, switchgears and other high and low voltage equipment for testing in compliance with worldwide customer requirements. In the bottom of a water reservoir of more than 1000m3 it also contains test basins with test loop and connection to a 60 m deep hole drilled in massive rock with diameter Ø of 1,8m for testing of deep well pump in full length.

The test station is purpose build for testing of Eureka scope of pumps and generator sets with capacities up to 10 000 m3/h (2,8m3 per sec.) and powers up to 3.5 MW with all applicable voltages:

  • Full scale testing of firewater pump packages comprising of diesel gen-sets connected to full length electric submersible pumps.
  • Testing of sea water lift pumps in full length. Line shaft pumps and electric submersible pumps.
  • Testing of essential and emergency generators.
  • Testing of all types of dry mounted pumps.

Miljøopprydding Gilhus

En av Norges mest forurensede eiendommer

Prosjektleder: William Kornmo

NCC-tomta på Gilhus i Lier er på ca 63 daa og var før oppryddingen en av Norges mest forurensede eiendommer. De forurensede massene lå i dybde fra 1,5 til 3,5m er nå fjernet ned til rene leiremasser og erstattet med ren sprengstein fra Langøya. Massene er levert NOAH på Langøya, bortsett fra fat med ren tjærebek som er levert Veolia for destruksjon. I forbindelse med opprenskingen er det renset store mengder forurenset vann før utslipp til sjø. Det er fjernet over 100 000 tonn forurensede masser fra eiendommen, og tilkjørt ca 140 000 tonn rene steinmasser. På det meste ble det håndtert ca 6 000 tonn masser pr dag. Selve masseutskiftingen ble utført på under 6 måneder. I forkant av dette ble fabrikkbygninger, produksjonsanlegg og store tankanlegg fra tidligere Nodest / NCC revet og deponert som forurensede masser. Arbeidene som nå er utført innebærer at eiendommen er renset for forurensninger etter de vilkår som var gitt av SFT, og klargjort for utvikling av eiendommen til lett næringsvirksomhet.

Vannprøver før og etter rensing
Vannprøver før og etter rensing

Hurum kommune

Re-sertifisering av kaianlegg

Registrering av skadeomfang og test i forhold til styrke/belastning i forbindelse med eksisterende skader.

Belastingstest
Belastingstest

Cramo AS/Cramo Adapteo AS

Tegning og byggesøknader i forbindelse med modulbygg

Vi har hatt ansvaret for søknadsprosess og tegninger  på i underkant av 100 av Cramo AS og Cramo Adapteo AS's prosjekter. Prosjektene omfatter skoler, barnehager og kontorbygg.