OM OSS

 Våre nøkkelverdier er våre kunder, miljø og samfunnets behov 


PX®Solutions AS er et ingeniørselskap med lang erfaring innen byggeteknisk prosjektering, rådgiving og prosjekt- og byggeledelse

Vi arbeider primært med oppføring og ombygging av bolig og næringsbygg, miljøopprydding og rehabiliteringsoppdrag for ulike typer boligselskaper.

Våre kunder er:

• Eiendomsutviklere

• Kommuner

• Sameier og borettslag

PX®Solutions AS bistår sine kunder med kartlegging av problemområder, og finner nødvendige tiltak for å løse disse, og vi følger prosessen frem til prosjektet er godkjent og overlevert.


Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2

for byggesøknader, prosjektering, uavhengig kontroll og kontroll brann.

Våre ingeniører

William Kornmo har gjennom sitt virke som bygningsingeniør utviklet solid ledererfaring og bygningsteknisk kompetanse som byggeleder, prosjektleder, plansjef, fabrikksjef, teknisk sjef, kvalitetssjef, innkjøpssjef og daglig leder. Han har i nærmere 50 år utøvd sitt fag til små og store prosjekter og arbeider nå primært med miljøopprydding, prosjektering og byggherreadministrasjon

Kyrre Strøm Andersen har arbeidet som rådgivende ingeniør siden 2000, og kan vise til betydelig erfaring og kompetanse ved tilstandsanalyser og som rådgiver for vern og rehabilitering av tre-, mur- og betongkonstruksjoner. Han har også solid erfaring innen CAD (BIM) og er utdannet takstingeniør.

Jan har gjennom 10 år i bransjen opparbeidet seg solid kompetanse innen prosjekt administrasjon, tekniske løsninger og rådgiving.

Han kan bistå våre kunder med tekniske beskrivelser i henhold til NS 3420, statiske beregninger i henhold til NS-EN standarder (Eurokoder), tegningdokumentasjon med bruk av CAD/BIM software samt oppmåling og opptegning av eksisterende bygg

Han snakker slovakisk, tsjekkisk, norsk og engelsk.